Archief

Kerkdienst (1e advent)

29 november

kerk + online

Kerk_dec_2019_05

Voorganger: kandidaat Zuidema
1e collecte: Kerk / 2e collecte: Bibliotheekfonds

9:30u luisteren & kijken
v.a. 11u terugkijken

Kerkdienst

22 november

Kerk & online

Kerk_dec_2019_05

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie

9:30u luisteren & kijken
v.a. 11u terugkijken

Kerkdienst

15 november

kerk & online

Kerk_dec_2019_04

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Youth Alpha

9:30u luisteren & kijken
v.a. 11u terugkijken

Kerkdienst

8 november

kerk & online

Kerk_dec_2019_05

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte: Materiaal Kinderkring / 2e collecte: Kerk

9:30u luisteren & kijken
v.a. 11u terugkijken

Kerkdienst – Dankdag

4 november

kerk & online

Kerk_dec_2019_05

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Voedselbank

19:30u luisteren & kijken
v.a. 21u terugkijken

Kerkdienst

1 november

kerk & online

Kerk_dec_2019_04

Voorganger: ds. De Boer
Collecte: Kerk

9:30u luisteren & kijken
v.a. 11u terugkijken