Kerkdiensten

Kerkdienst

5 april

9u online

Kerk_dec_2019_05

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk

Kerk_dec_2019_04

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie

Kerkdienst – Pasen

12 april

9u online

Kerk_dec_2019_05

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Evangelisatie

Kerkdienst

19 april

9u online

Kerk_dec_2019_04

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk

Kerkdienst

26 april

9u online

Kerk_dec_2019_05

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte: Zending 2e collecte: Kerk