Meditatie

26 maart

19:30u

Kerkdiensten

Voorganger ds. Meijer zal een moment van meditatie en gebed houden.

1e Collecte voor de Zending, 2e voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Ik zal er zijn (Sela)
Inleiding
Schriftlezing Psalm 62
Overdenking
Machtig God, sterke Rots (GK 167)
Gebed
Ga met God (LB 416)

Luisteren

U kunt de meditatie via deze link live meeluisteren en kijken. Deze link werkt alleen tijdens de meditatie. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.