Leesdienst

5 januari

9:30-10:45 uur

Kerkdiensten

Voorganger: br. B. Bloemendal
Collecte: Kerk

Liturgie

Vooraf zingen:
Opwekking 392:  Mijn Jezus ik hou van U
Gezang 132: 1, 4, 5 en 6  (dank u voor deze nieuwe morgen)
Votum 
Zegengroet
Zingen: Psalm 95: 1 en  3
Gebed
Lezen:  Psalm 23
Zingen:  Nieuw Liedboek  23C   alle verzen  (Mijn God mijn herder zorgt voor mij)
Lezen: Johannes 10: 11 – 15
Zingen:  Jezus is de goede herder  (kinderversie)
Preek
Na de preek een meditatief moment (video)
Zingen:  Opwekking 687
Tien geboden
Zingen: Psalm 25: 2 en 7
Gebed
Collecte
Zingen;  Ik zal er zijn   (Sela)
Zegen met afsluitend zingen psalm 134:3

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.