Leesdienst

2 mei

9:30u online + kerk

Kerkdiensten

Voorganger: br. Van der Zwaag
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Luisteren/zingen: Ps. 124
Gebed
Schriftlezing: Psalm 78: 1-22; 34-39; 67-72
Luisteren/zingen: Psalm 19
Verkondiging: Psalm 78: 1-8
Luisteren/zingen: SELA Een toekomst vol van hoop
Gebed
12 artikelen
Collecte
Luisteren/zingen: Nooit kan ’t geloof teveel verwachten
Zegen
Nog een rivier: Mattthijn Buwalda

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.