Leesdienst

12 juli

online

Kerkdiensten

Voorganger: br. Hannessen
Collecte voor de Diaconie: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Afkondigingen
Votum en groet
Opwekking 733 – Tienduizend redenen
Gebed
Schriftlezing: Marcus: 4: 30-36 & Marcus 5: 21-34
Psalmen voor nu 84 – Wat hou ik van Uw huis
Verkondiging met als thema: perspectief
Mozaïek Worship – Onze schuilplaats is God
Toewijding aan de Heer
LEV – Naast je lopen
Gebed
Zegen
Na afloop – Ga met God en Hij zal met je zijn

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.