Leesdienst

3 oktober

9:30u

Kerkdiensten

Voorganger: zr. Korthuis-Drukker
Collecte: 1e Groningen Mission, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Voor de dienst: Sela – Breng ons samen
Votum/groet
Gez. 174 (Zo vriendelijke en veilig als het licht)
Gebed
Gez. 55 (Er is geen plaats, er is geen plaats)
Kinderen naar de kinderkring
Lezen Luk 19: 1-10; Tekst uit de Bijbel in gewone taal
Preek
Opwekking 640 (Mijn hulp is van u Heer)
Gebed
Collecte
Wet
L 481: 1, 2 (O grote God die liefde zijt)
Kinderkring
Opwekking 167 (Samen in de naam van Jezus)
Zegen
Na de dienst: Sela – Zo hoort uw liefde bij ons

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.