Kerkdienst

9 augustus

online

Kerkdiensten

Voorganger: kandidaat Zuidema (Leek)
Collecte: Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Welkom/mededelingen kerkenraad
Votum en groet
Lied Psalm 42: 1, 5
Gebed
Schriftlezing Psalm 42 en 43
Lied Psalm 42a (GK17) Als een hert dat verlangt naar water
Uitleg kinderen
Verkondiging Psalm 42, 9
Lied Psalm 84a (LB) Wat hou ik van uw huis
Woorden voor het leven met de Heer Galaten 5, 13 t/m 26
Lied Gezang 167 (GK2017) Machtig God, sterke rots
Gebed
Collecte
Lied Opwekking 672 Heerser over alle dingen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.