Leesdienst

25 juli

9:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: Br. Van der Laan
Collecte: Steun Buitenlandse Kerken. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Vreugde van mijn hart (sela)
Mededelingen
Votum/groet
Psalm 84 psalmen voor nu
Gebed
Lezen Joh 21, 1-19
Preek; Joh 21, 15-17
Thank You
Gebed
Collecte
Opw 774
Zegen van St Patrick

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.