Leerdienst

19 september

14:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 67: 1, 2
Gebed
Leeronderwerp HC 52, v/a 129
Schriftlezing Johannes 3: 1 – 21
Onderwijs
Ps. 106: 1, 22
Geloofsbelijdenis
LvK 257
Dankgebed
LB 913
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.