Kerkdienst

1 november

kerk & online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. De Boer
Collecte: Kerk. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Welkom
Votum
Zegengroet
Psalm 146:1, 3, 4
Voorlezing van de Wet
Psalm 95:3
Gebed
Schriftlezing: Genesis 1:1-10
Psalm 33:3, 5
Schriftlezing: Openbaring 21:1-8
Tekst: Openbaring 21:1c: ‘en de zee was niet meer’
Verkondiging
Gezang 177:1, 2 (= 166:1, 2 Oud Geref. Kerkboek)
Dankgebed/ voorbeden
Collecte
Gezang 73:1, 3, 4 Oud Geref. Kerkboek ‘Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde’
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.