Kerkdienst

28 juni

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte: Kerk, 2e collecte: Catechisatiemateriaal: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Orgelvoorspel
Votum en vredegroet
Ps. 113: 1, 2 Prijs, halleluja, prijs de Heer            
Gebed
Schriftlezing Exodus 33: 1 – 34: 9
LB 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord                
Verkondiging HEER, GA MET ONS MEE (Exodus 33: 12 – 23)
LB 653: 1, 6, 7 U kennen, uit en tot U leven              
Wet
Loflied op de wet
Dankgebed
LB 416 Ga met God          
Zegen
Orgelnaspel 

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.