Kerkdienst – bevestiging ambtsdragers

30 mei

9:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Prins (Leek)
Collecte: Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom
Votum
Groet
Lied opwekking 808 – Ik leef in U
Gods wil
Lied psalm 67 : 1 en 2
Gebed
Bijbellezing Handelingen 9, 1-31
Verkondiging
Lied opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Bevestiging ambtsdragers
Lied opwekking 710 – Gebed om zegen
Collecte
Lied gezang 118 : 1 en 3 – God is getrouw
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.