Kerkdienst – Startzondag

6 september

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: Br. Bloemendal
Collecte: Theologische universiteit. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Voor de dienst:
You raise me upMorning has broken
Ik zal er zijn  Sela

Tijdens de dienst:
Zegen
Zingen: psalm 16 psalmen voor nu
Gebed
Lezen: Prediker 3:1-8
Tekst: Spreuken 27:1
Psalm 146: 1, 3 en 8
Preek
Luisterlied: Een toekomst van hoop – Sela
10 geboden
Opwekking 720
Dankgebed
Slotlied: Psalm 150
Zegen

Na de dienst:
Gabriella’s song ‘een nieuw begin’ – Mardien Radewalt

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.