Kerkdienst – Pasen

4 april

9:30u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

LB 598 Als alles duister is
Votum en vredegroet
LB 634 U zij de glorie
Gebed
GK06 95 Daar juicht een toon
Schriftlezing 1 Petrus 3: 13 – 22
Tekst 1 Petrus 3: 18b
Verkondiging
GK 228 Jezus leeft in eeuwigheid
Schriftlezing Kolossenzen 3
JdH 971 Omdat Hij leeft
Gebed
Collecte
Opw. 354 Glorie aan God
Zegen
Opw. 832 Jezus Overwinnaar

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.