Kerkdienst

19 april

9u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Volgt

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren en -kijken. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren en bekijken via Kerkomroep.