Kerkdienst

19 april

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Mededeling 
Opw. 717 Stil mijn ziel, wees stil
Gebed
Schriftlezing Job 2: 11 – 3: 26
LB 944: 1, 2 O Heer verberg U niet voor mij
Verkondiging
Opw. 805 Maak ons hart onrustig God
Dankgebed
LB 905: 1, 3, 4 Wie zich door God alleen laat leiden
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.