Kerkdienst – Oudejaarsdag

31 december

19:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Gebed om zegen
LB 754 Liefde Gods
Schriftlezing Jesaja 40: 12 – 31
LB 90a O God die droeg ons voorgeslacht
Meditatie Jesaja 40: 26a – Kijk omhoog!
Opw. 672 Heerser over alle dingen
Gebed
LB 416 Ga met God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 19:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.