Kerkdienst – Oudejaarsavond

31 december

19:30-20:45

Kerkdiensten

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte(n): Kerk

Liturgie

Votum en vredegroet (gesproken versie)
GK06 161 / GK17 177     Heer U bent mijn leven
Gebed 
Schriftlezing
Jesaja 40: 1 – 11   
1 Petrus 1: 13 – 25 
LvK 397 / NLB 90a O God die droeg ons voorgeslacht
Tekst Jesaja 40: 6 – 8 
Verkondiging 
GK06 28 / GK17 157 Eens zal er vrede zijn
Dankgebed – afsluiten met LvK 396 (Op de melodie van Gez. 103 – O Schepper Geest woon in uw kerk)
Collecte
LvK 460 / NLB 103c Loof de Koning heel mijn wezen
Zegen
Gezongen amen (versie Ps. 89: 18)            

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.