Kerkdienst (Youth Alpha)

8 maart

10-11:15u

Kerkdiensten

Voorganger: J. Hannessen
Collecte: 1e Connect, 2e Kerk
Kinderkring: 3/4

Liturgie

Zingen door Ancora na binnenkomst kerkenraad – Sela; Thuis
Afkondigingen
Zingen – Sela; Votum en groet
Zingen – Opwekking 815; Vul dit huis met Uw glorie
Gebed
Kinderkring
Schriftlezing: Marcus 10:13-27
Zingen – Opwekking 687; Heer wijs mij Uw weg
Verkondiging met als thema: waardevol
Zingen – Opwekking 599; Kom tot de Vader  
Toewijding aan de Heer
Zingen – Opwekking 789; Lopen op het water   
Youth Alfa – Wilco & Stefan Nanninga
Zingen – Opwekking 832; Jezus overwinnaar
Gebed
Kinderkring
Collecte – Luisteren naar Lauren Daigle; you say
Zingen – Opwekking 710; gebed om zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren en -kijken. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren en bekijken via Kerkomroep.