Kerkdienst (Hemelvaartsdag)

13 mei

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Psalm 47 (O clap your hands)
Votum en vredegroet
GK 215: 1, 2, 5 De dag van onze vorst
Gebed
Schriftlezingen
– Handelingen 1: 1 – 11
– 1 Petrus 3: 18 – 22
– 1 Petrus 5: 6 – 11
Ik moet weggaan
Tekst: 1 Petrus 3: 22
Verkondiging: De paradox van Hemelvaart
Geloofsbelijdenis (Nicea)
Opw. 311 Ik heb geloofd
Gebed
Collecte
GK 167 Machtig God, sterke rots
Zegen
In die hemel is die Heer

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.