Kerkdienst – Heilig Avondmaal

8 december

14:30-15:45

Kerkdiensten

Voorganger: ds. C. van Dusseldorp (Schildwolde)
Collecte(n): Diaconie

Liturgie

votum en groet
Ps.24:2,5
avondmaalsformulier 4
geloofsbelijdenis zingen
NLB 381 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet
gebed
lezen: Jes.2:1-5
NLB 444 Nu daagt het in het oosten
Jes.25-26:6
Luk.21:20-28
NLB 175 Wij hebben een sterke stad Ld.28
preek: Jes.26:1b: ‘Wij hebben een sterke stad’.
Ps.48 (De Nieuwe Psalmberijming)
gebed
collecte
NGK 167 Machtig God, sterke rots
zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.