Kerkdienst – Heilig Avondmaal

13 september

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte: Dovenpastoraat / 2e: Kerk. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet (gesproken versie) 
Ps. 130
Gebed 
Schriftlezing Psalm 27 
Overdenking Psalm 27: 5 
Ps. 27
Formulier 3  
GK 238
Viering 
Dankgebed 
De hemel zoekt een woning
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.