Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

9 februari

14:30-15:45 u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Sander (Assen-West)
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie

Votum (gezongen)
Vredegroet
Zingen: opwekking 464
1. Wees stil voor het aangezicht van God
2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
3. Wees stil, want de kracht van onze God
Gebed
Zingen: gezang 314 LB 2013
1. Here Jezus, om uw Woord
3. O Gij glans der heerlijkheid
Lezing: Lucas 7, 36 – 50
Tekst: Lucas 7, 48
Zingen: psalm 32 KB 2017
1. Welzalig hij wiens zonde is vergeven
5. Laat toch geen dwang voor u ooit nodig wezen
Verkondiging
Zingen: psalm 23 KB 2017
1. De Here wil mijn trouwe herder wezen
2. Zelfs in een dal vol dreigende gevaren
3. U zalft mijn hoofd, U doet mijn blijdschap groeien 
Belijdenis van het geloof
Zingen: psalm 63 KB 2017
2. Uw liefde is het hoogste goed
3. Dit is de spijze die mij voedt 
Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
Zingen: gezang 228 KB 2017
R: Jezus leeft in eeuwigheid
1. Straks als er een nieuwe dag aanbreekt
R. Jezus komt in heerlijkheid
2. Straks wanneer de grote dag begint
R. Jezus komt in heerlijkheid
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.