Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

10 oktober

9:30u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 63: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Exodus 24: 1 – 11
Opw. 464 Wees stil voor het aangezicht van God
Overdenking Exodus 24: 11
NPB 24: 1, 2, 3
Formulier 2
Collecte + Ps. 66: 5
Viering
Opw. 369 Door uw genade
LB 356
GK06 100: 5, 6
Dankgebed
De hemel zoekt een woning (ZG 212)
Zegen
For God is with us

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.