Kerkdienst (3e advent)

13 december

9:30u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet  
GK 187 Een engel zegt Maria aan 
Wet 
Loflied op de wet 
Gebed 
Schriftlezing Lucas 1: 26 – 56   
Ps. 132: 7, 8, 9, 10 
Verkondiging 
Magnificat – Sela  
Dankgebed 
Collecte  
LB 440 Ga stillen in den landen
Zegen 

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.