Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

9 februari

9:30-10:45 u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk

Liturgie

Voorbereiding PvN 57                                              
Votum en vredegroet (versie Ps. 121)
Opw. 733 Tienduizend redenen                       
Gebed
Schriftlezing 1 Korintiërs 3: 9b – 23 
Ps. 1 (Levensliederen)                                                  
Verkondiging (Tekst: 1 Korintiërs 3: 23)
GK06 89 Jezus leven van mijn leven                             
Formulier volwassenendoop
Onderwijs
GK06 156 / GK17 243 Heer ik kom tot U
Doopgebed
Doopbediening + dankgebed en zegen
Vraag aan de gemeente
NLB 416 Ga met God
Overhandiging boekgeschenk
Collecte 
Viering HA (gaande)
Ps. 116: 1, 3, 4, 6, 8 (Levensliederen)
Ik ben – Sela
Opw. 488
Dankzegging
Opw. 672 Heerser over alle dingen  
Zegen
Gezongen amen – LvK 456: 3 / NLB 415: 3

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.