Kerkdienst

11 oktober

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Orgelvoorspel
Votum en vredegroet
Ps. 122
Wet
LB 944: 1, 2O Heer verberg U niet voor mij
Gebed
Schriftlezing 1 Petrus 2
Tekst 1 Petrus 2: 5b, 9
Verkondiging
Opw. 805 (Ps. 62) Maak ons hart onrustig God
Dankgebed
Collectemoment
LB 835 Jezus, ga ons voor
Zegen
Orgelnaspel

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.