Kerkdienst (Heilig Avondmaal)

13 juni

14:30u kerk

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Ps. 42
Votum en vredegroet
Ps. 146
Gebed
Schriftlezing Psalm 103
Opw. 805 Maak ons hart onrustig God
Overdenking Psalm 103: 1, 2
LB 103c Loof de Koning, heel mijn wezen
(Toelichting viering)
Formulier 4
Viering
LB 103e
Ps. 136
Ps. 117
Dankzegging
De hemel zoekt een woning
Zegen
God en God alleen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.