Kerkdienst – Goede vrijdag

2 april

19:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

O hoofd vol bloed en wonden
Opw 451 (Ps. 121)
Gebed
Schriftlezing: Marcus 14: 32 – 42
Blijf bij Mij (Bleibet hier – Taize)
Schriftlezing: 1 Petrus 2: 18 – 25
Tekst: 1 Petrus 2: 24a
Meditatie
LB 256 Blijf met uw genade
Gebed
Collecte
Hard geslagen (Sela)
Zegen
Zie hoe Jezus

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.