Kerkdienst – Dankdag

4 november

kerk & online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Voedselbank. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Ps. 1 (Psalmproject)
Oproep tot lofprijzing
Prijs de Heer
Gebed
Het Woord van God
Schriftlezing Habakuk 3 (NBV)
Meditatie
Opw. 717 Stil, mijn ziel wees
Dankgebed
Collecte – Misericordias Domini
Zegen
Opw. 331 Breng dank

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 19:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.