Kerkdienst – biddag

10 maart

19:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Stichting Sun. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Orgelmuziek
Votum en groet (Sela)
Gebed
LB 16b Behoed mij o God
Schriftlezing Psalm 126
Pianomuziek
Overdenking
LB 62b Mijn ziel vindt rust
Gebed
– Voor de wereld
– Stil gebed
– Voor de kerk
– Stil gebed
Pianomuziek
Collecte
Toekomst vol van hoop (Sela)
Zegen
Pianomuziek

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 19:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.