Kerkdienst

24 januari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Zending, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Welkom thuis                         
Votum en vredegroet  
Prijs de Heer mijn ziel    
Wet 
Opw. 244                               
Gebed 
Schriftlezing –>  1 Petrus 2: 11 – 3: 12  
LB 1005: 1, 2, 5                   
Tekst  –> 1 Petrus 2: 16 – 17  
Verkondiging 
LB 1010                 
Dankgebed 
Collecte 
Opw. 710                               
Zegen 
(Voor de kinderen) Vlammetje           

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.