Kerkdienst

22 augustus

9:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Groningen Mission, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
NPB 3: 1, 2
Gebed
Intro Schriftlezing
Schriftlezing Galaten 5: 1 – 12
Gebed om vrijheid – Sela
Verkondiging
Ps. 43: 3, 4
Wet
GK 170: 13 Geef dat wij trouw uw wet betrachten
Dankgebed
Collecte
LvK 257 Halleluja, eeuwig dank en ere
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.