Kerkdienst

19 januari

9:30 - 10:45u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. S.W. de Boer (Haren)
Collecte: Diaconie

Liturgie

Votum/groet
Zingen: DNP Ps. 100 : 1 – 3 (= De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Lezing van de samenvatting van de wet (Matt. 22)
Zingen: Nieuw Lb. 310 :  1 – 6 (Eén is de Heer, de God der goden)
kinderen gaan naar kinderkring
Schriftlezing: Psalm 49
Zingen: DNP 49 : 1 – 4 
Tekst: Psalm 49
Verkondiging
Zingen: Ps. 90 : 2, 6
Gebed en voorbeden
Collecte + kinderkring
Zingen: Opw. 790 (God is mijn herder die mij leidt)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.