Kerkdienst – Belijdenisdienst

4 oktober

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer

1e collecte: Diaconie. 2e collecte: Kerk. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

What a beautiful name
Votum en vredegroet
Lofprijzing – Opw. 815 – Vul dit huis met uw glorie 
Gebed
Inleiding Schriftlezing
Schriftlezing: Efeziërs 1
Lied – Psalmproject 139
Tekst: Efeziërs 1: 17 – 19
Verkondiging 
Amenlied – Opw. 697 – Al wat ik ben
Wet: Galaten 5
Lied – Opw. 389 – Create in me a clean heart (1x)
Geloofsbelijdenis 
Zegenlied – Gods zegen voor jou (Sela)
Boekgeschenk
Dankgebed
Collectemoment
Slotlied – Jezus Overwinnaar
Zegen
Opw. 764 – Zegekroon

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.