Kerkdienst

27 september

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 42: 1, 2, 3 Heer een hert in dorre streken 
Gebed 
Schriftlezing Prediker 2 
NPB 67 
Tekst Matteüs 5: 6 
Verkondiging 
Opw. 40 Zoek eerst het koninkrijk 
Wet 
GK 119: 64, 65, 66 Een smekeling, zo kom ik tot uw troon 
Dankgebed 
Collectemoment  
GK 42a Als een hert dat verlangt naar water (2x) 
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.