Kerkdienst

12 januari

10:30 - 12:00 uur

Kerkdiensten

Voorganger: ds. E.J. Meijer
Collecte: Kerk

Liturgie

Votum en vredegroet – Sela
Gebed
Opw. 32
Kinderkring
Schriftlezing 1 Petrus 1: 1 – 2: 10
GK06 119: 1, 2, 4  (NLB 968: 1, 2, 4) De kerk van alle tijden
Tekst  1 Petrus 2: 4 – 5a, 6 – 8 
Verkondiging
LvK 320  (NLB 971) Zingt een nieuw lied voor God de Here
Wet
Opw. 687
Dankgebed
Collecte
Kinderkring
Video Catechese
Opw. 575
Zegen
Gesproken amen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.