Kerkdienst

15 augustus

9:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. De Boer (Haren)
Collecte: St. Molsim en Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Inleiding
Votum/groet
Zingen: Ps. 90 : 1, 2
Luisteren naar de wil van God: Deut. 10 : 12 – 22
Zingen: Opw. 816 (Hoogste God)
Schriftlezing: Psalm 51
Tekst: Psalm 51 : 3 en 4
Verkondiging
Ps. 51 Psalm Project
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 790 (God is mijn herder)
Gebed en voorbeden
Collecte
Zingen: Ps. 51 : 3 en 4 (Nieuwe Psalm Berijming)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.