Kerkdienst

17 januari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Van Noort (Wetsinge-Sauwerd)
Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en groet
Zingen Psalm 145: 1 en 3
Gebed
Wetslezing
Zingen GK2006 gezang 157 – Vader, vol van vrees en schaamte
Lezen Johannes 13:1-32
Verkondiging
Zingen GK2006 gezang 161: 1 en 3
Gebed
Collectedoelen
Zingen Opwekking 832 – Jezus overwinnaar
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.