Kerkdienst

5 januari

14:30 - 15:45 uur

Kerkdiensten

Voorganger: ds. G. Meijer (Zuidlaren)
Collecte: Kerk

Liturgie

komen
votum
groet
ps 93

horen
gebed
Psalmen 16
het gelukkige failliet van de BV IK
ps 16a / opwekking 727

geven
Apostolicum
gz 176:5 (’k geloof in God, de Heilige Geest…)
dankgebed
collecte(n)

gaan
gz 179:1,3 (Geloofd zijt Gij)
zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.