Kerkdienst

10 januari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet
GK06 132: 1, 4, 5, 6 Dank U voor deze nieuwe morgen
Gebed
Schriftlezing 1 Petrus 1
Het Woord van God Sela
Tekst 1 Petrus 1: 2, 3
Verkondiging
GK06 89: 1, 4 Jezus leven van mijn leven
Wet – nieuw leven in Christus (Kolossenzen 3)
LB 675 Geest van hierboven
Dankgebed
Collecte
Ps. 46: 1, 2, 4
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.