Kerkdienst

20 september

kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Alserda (Spakenburg-Zuid)
Collecte: Kerk. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Opwekking 715
Gezang 161: 3, 4
Efeze 2: 1-3 & 11-22
Psalm 111: 2, 3
Efeze 2: 14-18
Opwekking 428
Gezang 162: 1, 4

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.