Kerkdienst

30 augustus

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: St. Present. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 96: 1, 2, 5 
Gebed 
Schriftlezingen:
Psalm 37: 1 – 11 
Jakobus 1: 19 – 27, 3: 13 – 18  
NPB 37: 1, 2 
Tekst Matteüs 5: 5 
Verkondiging 
LB 989
Wet 
Loflied op de wet
Presentatie Stichting Present
Dankgebed 
NPB 92: 1, 2, 5, 6 
Zegen 

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.