Kerkdienst

3 januari

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Plug (Roden)
Collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum/groet
Lied: LB 314 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen
Gods goede geboden
Lied: Psalm 51 (Psalm Project) Was mij witter dan sneeuw
Gebed om de opening van het woord:
Schriftlezing: 2 Thess 1.6-10, 2.3-17
Lied: Opwekking 699 Wij hebben hoop die zeker is
Verkondiging: Spannend: Jezus komt terug…
Lezing uit de belijdenis: NGB 37
Lied: Psalm 130.3,4 Ik blijf de Heer verwachten
Gebed
Lied: Opw 672 Heerser over alle dingen
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.