Kerkdienst

11 juli

9:30u kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Plug (Roden)
Collecte: Diaconie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Lied: Opwekking 763 Heer ik heb U nodig
Gods goede geboden
Gebed
Inleidend
Schriftlezing: Psalm 13
Lied Opwekking 778 Hoe lang, O Heer?
Prediking: Lijden, waarom?
Zingen: Liedboek 247 Blijf mij nabij
Dankzegging en voorbede
Collecte
Dankzegging
Lied: Opwekking 710 Zegenlied
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.