Kerkdienst

27 december

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Van den Bos (Groningen-Oost)
Collecte: Steun buitenlandse kerken. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Welkom en mededelingen
Votum + zegengroet met gesproken ‘Amen’
Zingen Gezang 231: 1, 2, 3 en 4 (Gkb 2006: gez. 147) Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd
Gebed (met verwerking 10 geboden)
Bijbellezing: gezongen bijbellezing Psalm 46 uit De Nieuwe Psalmberijming
Preek
Zingen Opwekking 770 Ik zal er zijn
Dankgebed met stil gebed en afsluitend Onze Vader
Collecte
Slotzang Opwekking 672 Heerser over alle dingen
Gesproken zegen met ‘Amen’

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.