Leesdienst

29 december

9:30-10:45

Kerkdiensten

Voorganger: br. H. van der Laan
Collecte(n): 1e: steun Buitenlandse Kerken, 2e: Kerk

Liturgie

Votum Ps. 121
Zegengroet.
Zingen: Lvk 320: 1 en 2. (1973) (Zingt een nieuw lied voor God de Here)
Gebed.
Zingen: Lvk 320: 3 en 4 (1973) (God wil aan ons telkens weer tonen)
Bijbellezing: 1 Samuel 7: 1-6.
Zingen: Ps 32: 1 en 2 (DNP) (Gelukkig wie Gods vrijspraak heeft gekregen)
Bijbellezing 1 Sam 7: 7-17.
Verkondiging nav. 1 Sam. 7 vs 12.
Zingen: Gz. 160: 1 en 2 (Groot is Uw trouw o Heer)
Toewijding aan de Heer
Zingen: Ps. 119: 3. (DNP) (Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 100(DNP) (Juich alle volken voor de Heer)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren via Kerkomroep.