Kerkdienst (4e advent)

20 december

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e: Zending / 2e: Kerk. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 130
Gebed 
Schriftlezing 1 Jesaja 8: 21 – 9: 6
Schriftlezing 2 Lucas 1: 57 – 80
Een kind is ons geboren – Sela
Verkondiging Lucas 1: 78 – 79  
Opw. 687
Gebed 
Collecte
LB 444
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.