Kerkdienst – 1e Kerstdag

25 december

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Evangelisatie. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

O holy night
Na de mededelingen
O kom, o kom, Immanuel
Votum en vredegroet
Mary, did you know
Gebed
In de stal van mijn hart
Kindmoment
Schriftlezing Lucas 2: 1 – 20
LB 483 Stille nacht
Verkondiging
LB 477 Komt allen tezamen
Dankgebed
Collecte
Hoor, de engelen zingen ‘d eer
Zegen
LB 484 Go tell it on the mountains

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.