Kerkdienst

16 augustus

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: St. Moslim en Evangelisatie: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet
Ps. 105: 1, 2, 3
Liefdegebod
De tien woorden en het ene Woord
Gebed
Inleiding onderwerp
Schriftlezing Genesis 5:1 – 6: 4
NPB 5
Tekst Genesis 6: 5 – 8
Verkondiging
Opw. 428
Dankgebed
LB 103c: 1, 3, 5 Loof de Koning heel mijn wezen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.