Kerkdienst

21 juni

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Hoor mijn gebed (Psalm 143) – Sela
Votum en vredegroet
Ps. 136 (Psalm Project) Loof de Heer
Gebed
Schriftlezing Exodus 32
La ténèbre – Taize
Verkondiging AVERECHTSE LITURGIE
LB 313  1, 2, 5 Een rijke schat van wijsheid
Dankgebed
LB 723 Waar God de Heer
Zegen
Opw. 27 Leid mij, Heer

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.