Kerkdienst

14 juni

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Diaconie: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Psalm 19
Votum en vredegroet
LB 272  Wij zoeken in uw huis uw aangezicht
Gebed
Schriftlezing
Exodus 25: 1 – 22
Exodus 26: 31 – 37  
LB 287 Rond het licht dat leven doet
Verkondiging Verborgen aanwezigheid in een mobiel heiligdom
Gedachten over wat het betekent dat God onder ons wil wonen
LB 906 God is tegenwoordig
Dankgebed
LB 276 Zomaar een dak
Zegen
Wees mijn verlangen  

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.