Kerkdienst

7 juni

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte voor de Zending, 2e collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Volgt

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.