Kerkdienst

7 juni

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
m.m.v. Ancora
1e collecte voor de Zending, 2e collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet
Opw. 727              
Gebed
Schriftlezing Exodus 24: 1 – 11 
NPB 25: 4, 6 
Verkondiging        
Opw. 194
Wet
Opw. 244
Dankgebed
Opw. 797                              
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 11 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.