Kerkdienst

31 mei

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Evangelisatie: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Intro
Welkom
Opw. 58 Vrede zij u
Votum en vredegroet
LB 675 Geest van hierboven
Gebed
Schriftlezing
Handelingen 2: 1 – 4, 37 – 42
Handelingen 8: 4 – 8, 14 – 17 (tekst)
Handelingen 10: 44 – 48 
Handelingen 19: 1 – 7  
Kinderen: Ik moet weggaan
Verkondiging GRENSDOORBREKEND EN EENHEIDVORMEND
Gez. 167 Samen in de Naam van Jezus
Dankgebed
Opw. 334 Heer uw licht
Zegen
Toegift

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.