Kerkdienst

24 mei

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Diaconie: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Orgelintro      
Belijdenis van afhankelijkheid
GK06   171 Wees stil voor het aangezicht van God
Gebed
Schriftlezing Exodus 20: 1 – 21 
Opw. 367 Als God zijn stem doet horen
Verkondiging 
Hoor Israël, o volk van GodDankgebed
LB 835 Jezus ga ons voor
Zegen
Ga met God

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.