Kerkdienst (Hemelvaartsdag)

21 mei

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Groet
Heer laat uw woord ons leiden
Inleiding
Schriftlezing Handelingen 11: 27 – 12: 25 
Overdenking
GK 177 Heer, U bent mijn leven
Gebed
Zegen
Opw. 175/349 Juicht want Jezus is Heer  

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:00 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.