Samenkomst met speciale aandacht voor de jeugd

24 oktober

14:30u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Mak (NGK Groningen)
Collecte: 1e Nederlands Bijbelgenootschap, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en groet
Psalmen voor nu 84
Gebed
Bijbellezing: Psalm 124 en Romeinen 8:31-39
Psalmen voor Nu 121
Verkondiging: Onze hulp is in de naam van de Heer
Liedboek 675 – Geest van hierboven
Geloofsbelijdenis
Psalm 96:1 en 2 – Zingt een nieuw lied voor God de HERE
Voorbede
Collecte
Liedboek 885 – Groot is uw trouw, o Heer
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.