Kerkdienst

2 augustus

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. De Boer
1e collecte: TU Kampen 2e Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Begroeting/Votum
Zegengroet
Gezang 148:1, 2, 3, 4 en coda  (Geref, Kerkboek 2006)
De tien geboden en samenvatting van onze Heiland
Psalm 50:6, 7
Gebed
Schriftlezing: Marcus 1:1-15
Psalm 104:1, 6, 7
Tekst: Marcus 1:13c :’Hij leefde er te midden van de wilde dieren’
Verkondiging – Kernzin: Jezus bij de wilde dieren.
Gezang 68:1, 3 (Geref. Kerkboek 2006) = Gezang 211:1, 3  (Nieuw Geref. Kerkboek)
Dankgebed/voorbeden
Geloofsbelijdenis:  Opwekking 347
Collecte
NLB 978: 1, 3, 4  ‘Aan U behoort, o Heer der heren’,
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.