Kerkdienst (2e advent)

6 december

Kerk + online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Zending. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet  
PvN 84 / Opw. 715
Gebed
Schriftlezing Lucas 1: 5 – 25
Ps. 98: 1, 2
Tekst Lucas 1: 13 – 17
Verkondiging
GK06 48: 1, 3, 4 Lof aan de God van Israël
Wet
NPB 25: 1, 2
Dankgebed
Collecte
LB 439 Verwacht de komst des Heren
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.