Kerkdienst

24 oktober

9:30u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Nederlands Bijbelgenootschap, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum en vredegroet
GK 200
: O God en Heer almachtig
Het Lied van de Tien Woorden
Gebed
Kinderkring
Schriftlezingen: Psalm 98 & Lucas 21: 7 – 26
NPB 78: 1, 2
Tekst Psalm 98: 1
Verkondiging
NPB 98
Dankgebed
Kinderkring
Praatje Tanzania
Collecte
LvK 320 Zing een nieuw lied voor God de Here
Zegen
Ons koning kom

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.