Kerkdienst

17 mei

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte voor Connect, 2e voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Orgelintro
Welkom
Votum en vredegroet
Opw. 733 De zon komt op    
Gebed
Schriftlezing Exodus 19
NPB 24: 1, 2, 3 De aarde is met al wat leef
Verkondiging       
Opw. 488 Heer, ik kom tot U
Dankgebed
Opw. 672 Heerser over alle dingen
Zegen
Orgelnaspel

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.