Kerkdienst

17 oktober

14:30u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Alserda (Spakenburg-Zuid)
Collecte: Connect. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum + Zegengroet
Zingen: Ps 121:1,3,4
Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen Gz 162:1,4 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
Schriftlezing: Rom 8:16-28
Zingen:  Ps 73:1,10
Tekst: HC Zondag  1
Preek
Zingen: Ld 473:1,6,7,10 Neem mijn leven, laat het Heer
Gebed
Collecte
Zingen: NLB 416:1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.