Kerkdienst

10 mei

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Opw. 798 Wij zijn het volk van God
Welkom
Votum en vredegroet – Sela
Gebed
Verkondiging Job 42
GK 157 Eens zal er vrede zijn         
Getuigenis
Het gewicht van duizend vragen
Dankgebed
Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij
Zegen
Opw. 640 Al mijn zonden, al mijn zorgen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.