Kerkdienst

17 oktober

9:30u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Alserda (Spakenburg-Zuid)
Collecte: Connect. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum & Zegengroet
Zingen: Ps 99:1,6,8
Gebed à kinderkring
Wet
Zingen: Gz 156 :1-4 (=243:1-4) Heer, ik kom tot U
Schriftlezing 1: Nu 9:15-23
Zingen: Ps 105:18,19
Schriftlezing 2: 1 Kor 10:1-11
Zingen: Ps 105:21
Tekst: Nu 9:16
Verkondiging
Gebed
Collecte à kinderkring
Zingen: Opw 687 Heer, wijs mij Uw weg
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.