Kerkdienst

3 mei

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Intro
Votum en vredegroet
Opw. 407 O Heer mijn God
Gebed
Schriftlezing Job 38: 1 – 15; 40: 1 – 14
LB 150b Alles wat adem heeft
Verkondiging
PvN 149 Alle eer aan God
Wet
Dankgebed
Opw. 544 Meer dan ooit
Zegen
Wilhelmus

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.