Leesdienst

3 oktober

14:30u

Kerkdiensten

Voorganger: br. Van der Laan
Collecte: 1e Groningen Mission, 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Votum & groet
Zingen: Geref kerkboek 2006 Psalm 146: 1, 4, 8
Bijbellezing: Matteüs 28: 18-20
Preek
Zingen: Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
Gebed
Collecte
Zingen: Liedboek voor de kerken Lied 477 Geest van hierboven
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.