Kerkdienst

5 april

9u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer

Collecte voor de kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid
LB 121 (Ik sla mijn ogen op)
Gebed
Schriftlezing en overdenking Job 1: 1 – 2: 10
Opw. 311 / GK06 162 (Ik heb geloofd) 
Dankgebed
LB 835 (Jezus ga ons voor)
Zegen

Voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=JNx6f7PX1qk

Luisteren

U kunt de kerkdienst via deze link live meeluisteren en -kijken. Deze link werkt alleen tijdens de dienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren en -kijken via Kerkomroep.