Kerkdienst

26 april

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e Zending, 2e Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum en vredegroet
LB 116: 1, 6, 8 God heb ik lief 
Gebed
Schriftlezing Job 32 + 33
PvN 16 Ik val niet uit zijn hand
Verkondiging
Als het leven soms pijn doet
Dankgebed
Opw. 400 Liefde was het
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.