Kerkdienst

9 mei

9:30u online + kerk

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Van de Kamp (Grijpskerk)
Collecte: st. Redt een Kind. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Welkom & Mededelingen
Afhankelijkheidsbelijdenis & Vredegroet
Luisteren/Zingen: Psalm 121 (GK)
Gebed
Lezen: Efeziërs 5:6-21
Preek bij Efeziërs 5:14b
Luisteren/Zingen: Lied 1005: 1-3 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Het evangelie van Gods Wet
Luisteren/Zingen: Lied 1005: 4-5 (LB) ‘Zoekend naar licht’
Voorbede- en Dankgebed
Inzameling van de Gaven
Luisteren/Zingen (Geloofsbelijdenis): Lied 939 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ (LB)
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.