Kerkdienst vervalt

22 maart

online

Kerkdiensten

Vanwege overbelasting op de servers van Kerkomroep komt de dienst helaas te vervallen. Donderdagavond 26 maart zal ds. Meijer om 19:30u een meditatie houden.

De doelcollecte voor de ZOA blijft van harte aanbevolen: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. collecte ZOA.