Kerkdienst

25 april

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: 1e zending / 2e Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Orgelspel
Votum en vredegroet
Ps. 124: 1, 4 (LB) Laat Israël nu zeggen
Wet
Gebed
Schriftlezing Galaten 3: 25 – 4: 11
LB 755
Verkondiging
Opw. 136 Abba Vader
Dankgebed
Collecte
Dank, dank nu alle God
Zegen
No longer slaves

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.