Leesdienst

18 april

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: zr. Korthuis-Drukker
Collecte: Jeugdwerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Vooraf: Morning has broken
Welkom
Votum en Zegen Sela
Zingen: Psalm 68: 10 (Geloofd zij God met diepst ontzag)
Gebed
Lezen: Numeri 6: 22 – 27
Preek
Zingen: Psalm 134: 3 en GK 10 (de Here zegent u)
Wet
Zingen Psalm 119: 3
Gebed
Collecte
Slotlied: NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
Zegen
Na de dienst: Gabriella’s song een nieuw begin

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.