Kerkdienst

11 april

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte: Evangelisatie, 2e collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Benedictus (K Jenkins)
Votum en vredegroet
PvN 84 Wat hou ik van uw huis
Gebed
Schriftlezingen:
Genesis 18: 1 – 5
2 Korintiërs 13: 11 – 13
Filippenzen 2: 1 – 5
LB 412: 1, 3 Wij loven U o God
Verkondiging
GK 177 Heer, U bent mijn leven
Dankgebed
Collecte
Opw. 797 Breng ons samen
Zegen
Gods zegen voor jou (Sela)

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.