Kerkdienst

8 maart

14:30-15:45u

Kerkdiensten

Voorganger: ds. De Graaff (Groningen-Zuid/Helpman)
Collecte: 1e Connect, 2e Kerk

Liturgie

Votum en zegengroet
GK. 253: 1 en 5
Gebed
Lezing Romeinen 9: 14-23
            Hebreeën 10: 19-25
Ps. 119: 39 en 40
T. Hebreeën 10: 36-39
Ps. 67: 1-3
Apostolische Geloofsbelijdenis
LB. 939: 1-3
Gebed
Collecte
LB. 909: 1-3
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst via deze link live meeluisteren en -kijken. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Kerkdiensten die zijn afgelopen, zijn terug te luisteren en bekijken via Kerkomroep.