Kerkdienst

28 maart

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Venema (emeritus Onnen)
1e collecte: Zending, 2e collecte: Kerk. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Votum & Groet
Lied Psalm 118:1, 9 Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen
Verbond: Gods wet en/of Ons geloof – Samenvatting Apostolische Geloofsbelijdenis
Lied GK06 Gezang 89: 1, 4 Jezus, leven van mijn leven
Gebed
Bijbellezing Johannes 15:1-17
Kindermoment en -lied: Inleiding preek + De ware wijnstok
Preek Johannes 15:4a: “Blijf aan Mij, zoals Ik aan jullie!”
Lied LvK Gezang 78 Laat me in U blijven, groeien, bloeien
Gebed
Collecte
Lied GK06 Gezang 119 De kerk van alle tijden
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.