Kerkdienst

5 juli

online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte voor de Kerk: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

Mededelingen
Welkom Thuis – Sela
Votum en vredegroet
Opw. 789 U leert me lopen
Gebed
Opw. 689Spreek o Heer
Schriftlezing Matteüs 11: 2 – 30 (tekst: 25 – 30)
Mijn juk is zacht
Verkondiging
Opw. 575 Jezus alleen 
Geloofsbelijdenis 
Opw. 695 Verberg mij nu
Dankgebed
Opw. 798 Wij zijn het volk van God
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9 uur via deze link live beluisteren. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Vanaf 10:30 uur kunt u de kerkdienst bekijken en terugluisteren via Kerkomroep.