Kerkdienst

8 november

kerk & online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
1e collecte: Materiaal Kinderkring / 2e collecte: Kerk. NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel

Liturgie

NPB 24: 2, 3
Votum en vredegroet
Opw. 462
LB 314 Here Jezus, om uw Woord
Schriftlezing
– Psalm 24
– Jacobus 4: 1 – 10
Tekst Matteüs 5: 8
Verkondiging
NPB 101
Wet
Ps. 27: 6, 7
Dankgebed
Collectemoment
Opw. 585
Zegen

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.