Kerkdienst

21 maart

9:30u online

Kerkdiensten

Voorganger: ds. Meijer
Collecte: Diaconie ZOA. Bij voorkeur via de Scipio-app of anders via bankoverschrijving: NL35RABO0329417924 ten name van GKv Hoogkerk o.v.v. het collectedoel.

Liturgie

Blijf bij mij Heer
Votum en vredegroet
JdH 836 Op die heuvel daarginds
Gebed
Schriftlezing Galaten 3
Tekst Galaten 3: 25 – 29
Verkondiging
LB 675 Geest van hierboven
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Collecte
Opw. 599 Kom tot de Vader
Zegen
Diep, diep, diep als de zee

Liturgie

Luisteren

U kunt de dienst vanaf 9:30 uur via deze link live meemaken via video of audio. Deze link werkt alleen tijdens de kerkdienst. Na afloop kunt u de kerkdienst terugkijken en terugluisteren via Kerkomroep.